Om Julius Sundblom

Säg namnet Julius Sundblom (1865-1945) och de flesta tänker på en målinriktad politiker eller en driven tidningsman. Det är alldeles rätt, för han var bådadera. Men han var också mycket intresserad av kultur, i synnerhet sång och musik. Det är möjligen ett arv från barndomen och uppväxten i ett kantorshem i Jomala. 

Att den unge Julius skulle bli skollärare var en självklarhet och han studerade vid seminariet för manliga lärare i Nykarleby. Utbildningstiden lade samtidigt grunden till en stabil patriotisk och finlandssvensk anda. I Nykarleby läste man Johan Ludvig Runeberg och Zacharias Topelius och tolkade dem som försvarare av Finland mot den ryska björnen. Liksom många andra vid samma tid hade Julius Sundblom ett nära läsarförhållande till Runebergs Fänrik Ståls sägner.

Julius Sundblom var 22 år när han 1887 utexaminerades som lärare med utmärkta vitsord. Hans första lärartjänst var vid den privata högre folkskolan i Dalkarby i hemsocknen Jomala. 

Tidningsman och politiker

Redan 1891 sadlar dock Julius Sundblom om och blir tidningsman. Han började sin tidningsbana genom att värva aktietecknare inför starten av tidningen Åland och ingick också i den första tidningsstyrelsen. Vid den här tiden väcks även Sundbloms politiska intresse. Tidningsman och politiker förblev han sedan under resten av livet.

Om Julius Sundbloms övriga läsvanor vet vi inte mycket, men han var en flitig tidningsläsare och följde nyfiket med vad som rörde sig i världen. I övrigt var det särskilt sång och musik som engagerade honom. Han var bland annat omåttligt förtjust i de stora sångfesterna som arrangerades utomhus, de bevakades alltid med fylliga referat i tidningen Åland.

Julius Sundbloms släktrötter i Föglö gjorde att han gärna tog med sig familjen på segling i allmogebåtar av traditionell typ. Även det är ett kulturarv värt att bevara.