Läs mer om Julius

Här finns tips på litteratur som alla tar upp Julius Sundbloms gärning.
Saknar du någon utgåva? Tipsa oss gärna!

 • Andersson Otto: Bidrag till kännedom om Ålandsfrågans uppkomst uppkomst. Helsingfors 1920
 • Bondestam, Anna: Åland vintern 1918. Mariehamn 1972.
 • De Geer-Hancock, Yvonne: Åländskhet. Nationsbygget på ”fredens öar”. Mariehamn 1986
 • Dreijer, Matts: Ålands självstyrelse 25 år. Mariehamn 1947
 • Dreijer, Matts: Den historiska bakgrunden till Ålands självstyrelse. Åländsk odling 1971.
 • Dreijer, Matts: Storm i Ålands landsting. Åländsk odling 1983.
 • Dreijer, Matts: Genom livets snårskog. Ekenäs 1984.
 • Eriksson Johannes: Ålandsfrågan 1917–1921. Minnen och upplevelser. Stockholm 1961
 • Gustavsson, Kenneth: Ålandsöarna – en säkerhetsrisk? Spelet om den demilitariserade zonen 1919–1939. Litauen 2012
 • Helin, Jan: Om Åland och svenskhetenAftonbladets Söndagskolumn 10 juni 2012
 • Högman, Gyrid: Ålänningarna och Ålandsfrågan. Väster om Skiftet. Red. Sune Jungar & Nils Erik Villstrand. Historiska institutionen vid Åbo Akademi. Meddelanden 8. Åbo 1986.  
 • Isaksson, Martin: Carl Björkman. Ålands första lantråd. Mariehamn 1988.
 • Jansson, Brita: Johannes Holmberg och Ålandsfrågan
 • Johansson Birger: "Det var då..." Några minnesskisser 1962
 • Kuvaja Christer, Hårdstedt Martin, Hakala Pertti: Det åländska folkets historia IV. Från finska kriget till Ålandsrörelsen 1808–1920. Mariehamn 2008
 • Laitinen, Kerstin: Ålandskommittén och självstyrelsen. Åländsk odling 1998
 • Mattsson-Eklund: Alla tiders Åland. Från istid till EU-inträde. Mariehamn 2000
 • Nordman, Dan: Från bystugan i Lappo till riksdagen i Helsingfors. Anders Forsberg – det självstyrda Ålands första riksdagsman. Tidningen Ungdomen 2000
 • Nordman Dan: Tre självstyrelsepolitiska strider. Brobyggaren Evald Häggblom. Röster om en samhällskämpe. Vasa 2012
 • Palmstierna, Erik: Orostid II. 1917–1919. Stockholm 1953
 • Pettersson Jörgen, Ålands Idrott - Historien om en ö och dess hjältar från 1897 till 2012. Mariehamn 2012
 • Pettersson, Jörgen: Symbolfrågor är på riktigt, 19 mars 2012
 • Pettersson, Jörgen: Ålänningarna till kungen, 28 januari 2013
 • Rystad, Göran: ”Återföreningen med moderlandet.” Ålandsrörelsens uppkomst. Scandia 1972
 • Salminen, Johannes: Ålandskungen. Mariehamn 1979.
 • Skogsjö Håkan: Tre ålänningar i Paris. Johan Janssons dagboksanteckningar 1919. Mariehamn 1996
 • Skogsjö Håkan & Wilén Jonas: Skottet i tornvillan. Historien om Ålands självstyrelse. Mariehamn 1997
 • Skogsjö Håkan: Så kämpade Åland för egen flagga, Nya Åland 23 april 2004 
 • Tudeer, Erik: Ålands hemvärn 1939–1940. Krigshistorisk tidskrift 9 1990.
 • Tudeer, Erik: Det åländska folkets historia V:1. Ekenäs 1993.
 • Ålandsfrågan inför Nationernas förbund I. Svenska regeringens inla­gor till förbundsrådet och till den internationella juristkommissio­nen. Stockholm 1920.