Julius Sundbloms Minnesstiftelse

Under våren 1989 beslöt Adèle Sundblom, Hans och Marita Stenius samt Torbjörn Sundblom att grunda en stiftelse för att hedra Julius Sundbloms minne. Målsättningen var att hålla Julius Sundbloms månghövdade och framsynta kulturella gärning levande. Man ville samtidigt utveckla Sundbloms livsgärning och föra den vidare.

För att göra stiftelsens arbete möjligt donerade gruppen aktier i Ålands Tidnings Tryckeri AB, det bolag Julius Sundblom själv grundade och ledde i över 50 år. Bolaget skänkte kontanta medel till den kommande stiftelsen. Under årens lopp har stiftelsen även köpt aktier i andra åländska bolag, exempelvis Ålands bank.

En stiftelse för kultur, språk och självstyrelseutveckling på Åland

Stiftelseurkunden undertecknades den 26 september hösten 1989. Stiftelsen fick namnet Julius Sundbloms Minnesstiftelse.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja den kulturella utvecklingen på Åland samt örikets självstyrelse och svenska språk. Detta ändamål kan stiftelsen förverkliga genom stipendier till privatpersoner, opolitiska organisationer och föreningar.

Privat och ideell

Stiftelsen är en ideell, privat stiftelse utan några som helst landskapsbidrag eller statsbidrag. Medel till stipendierna fås genom dividendinkomster, donationer och adresser.