Jubileumsårets händelser

Under 2015 skulle Julius Sundblom har fyllt 150 år, vilket uppmärksammades med flera aktiviteter under året.

Stiftelsens stora jubileumssatsning var en digital lärobok/biografi om Julius Sundblom. Läroplattformen utvecklades under 2014 här på stiftelsens befintliga hemsida www.julius.ax och var klar att ta i användning inför jubileumsåret. Ålands Landskapsregering beviljade ett bidrag på totalt 8.500 euro för läroplattformen.

Nytryck av boken Ålandskungen av Johannes Salminen. På initiativ av Stiftelsen gav Schildts & Söderströms Förlag AB ut ett nytryck av Ålandskungen under våren 2015. Stiftelsen har stödköpt ett visst antal böcker. För att garantera utgivningen tog stiftelsens ordförande även upp förhandsbeställningar av ett antal åländska institutioner, bolag och organisationer. Sammanlagt ett 370-tal.

Den 7 maj var Stiftelsens ordinarie stipendieutdelning. Hanna Hagmark-Cooper och Kenneth Gustavsson var årets stipendiater, bägge belönades för sina forskningar om åländsk historia. I samband med stipendieutdelningen utgavs nytrycket av Ålandskungen med presentation av stiftelsens ordförande.

Stiftelsen deltog i det sedvanliga firandet av självstyrelsedagen 9 juni genom uppvaktning vid Julius Sundbloms staty.

Den 21 juni berättade Stiftelsens styrelseordförande Ann-Christin Waller om sin farfar Julius Sundblom eller Kantors-Julle på en friluftsgudstjänst just på Kantors i Jettböle. Arrangör var Jomala Församling.

Frimärksutgivning. På initiativ av Stiftelsen gav Posten Åland ut ett frimärke till minne av Julius Sundblom. Utgivningsdag var den 22 juni 2015, Julius Sundbloms födelsedag. Frimärket har tagits fram av Juha Pykäläinen.

Sångfest på Torget arrangerade Stiftelsen den 22 augusti i samarbete med Ålands Sång- och Musikförbund samt Ålands Marthaförbund. Ca 500 besökare kunde arrangörerna räkna in.

Den 23 augusti hölls en jubileumsgudstjänst i Jomala kyrka. Stiftelsen lade ner en bukett på Julius Sundbloms grav.

Den 10 november berättade Stiftelsens styrelseordförande Ann-Christin Waller om Julius Sundblom för eleverna i Strandnäs lågstadieskola.

Jomala bibliotek och kulturavdelning ordnade i samarbete med Julius Sundbloms minnesstiftelse, Ålandstidningen och Jomala församling en skrivartävling med rubriken ”Mitt Åland”. Prisutdelningen var onsdagen den 11 november i Jomala bibliotek.

Sista program i jubileumsårets tecken var ett seminarium om Ålands Självstyrelse som arrangerades av Stiftelsen och Landskapsregeringen. Seminariet hölls den 28 oktober i Självstyrelsegårdens auditorium. Under seminariet delade Stiftelsen ut ett jubileumsstipendium till Mariehamnskvartetten. Kvartetten svarade med att sjunga tre sånger.
Stiftelsens styrelseordförande Ann-Christin Waller hälsade välkomna. Lantrådet Camilla Gunell inledde själva seminariet. Deltagare var Olof Ehrencrona, Gyrid Högman, Kenneth Gustavsson, Jan Helin, Dan Nordman samt Gunnar Jansson. Moderator var Benita Mattsson-Eklund.