Stipendier

Varje år skänker stiftelsen medel till stipendier som delas ut i fem åländska skolor. Därutöver utser stiftelsen särskilda stipendiater inom ett eller ett par av de kulturområden som nämns i stiftelsens målsättning.

Stipendier till studerande

Varje år skänker stiftelsen medel till stipendier till studerande i fem skolor på Åland. Lärarna i respektive skola utser stipendiaterna.

Skolorna är Ålands Lyceum, Ålands Folkhögskola, Ålands Yrkesskolas sociala linje, Ålands Handelsläroverk samt Ålands Musikinstitut. Samtliga är skolor som står i linje med Julius Sundbloms tankar om upplysning och utbildning.

Stipendier till personer och kulturella projekt

Under årens lopp har stiftelsen delat ut ett antal större stipendier till personer och olika kulturella projekt. Nämnvärt är att Johannes Salminen fick stiftelsens första stipendium för sin bok ”Ålandskungen”, en djupt inkännande och initierad biografi om Julius Sundblom.   

År 2004 beslöt styrelsen att fördela de större stipendierna och bidragen på ett sådant sätt att fokus i tur och ordning ställs på ett eller ett flera av de områden som nämns i stiftelsens målsättning. Sedan dess har stipendier utdelats till personer som verkar inom bildkonst, dans, film, musik och teater. 

Stiftelsen utser

Stiftelsens stipendier och understöd utannonseras inte utan styrelsen utser stipendiaterna. För att detta ska göras så rättvist som möjligt väljs styrelsen så att den består av personer som är väl insatta i och representerar de olika områden som nämns i stiftelseurkunden. Dessutom kontaktar styrelsen andra personer som har kunskap om det aktuella området.