Stipendiater

Under årens lopp har stiftelsen delat ut ett antal större stipendier till personer och olika kulturella projekt. 

År 2004 beslöt styrelsen att fördela de större stipendierna och bidragen på ett sådant sätt att fokus i tur och ordning ställs på ett eller ett flera av de områden som nämns i stiftelsens målsättning. Sedan dess har stipendier utdelats till personer som verkar inom bildkonst, dans, film, musik och teater.