Förvaltningsråd och styrelse

Förvaltningsrådet

Stiftelsens högsta organ utgörs av dess förvaltningsråd. Förvaltningsrådet består av sex medlemmar som utses av styrelsen för Ålands Tidnings-Tryckeri Aktiebolag. Medlemmarna i förvaltningsrådet utses för tre år i sänder.

Styrelse 

Styrelsen företräder stiftelsen och har hand om dess angelägenheter. Medlemmarna utses av stiftelsens förvaltningsråd vid dess höstmöte för tre år i sänder.

Jenny Scott är ständig sekreterare på förvaltningsrådets och styrelsens möten.

Förvaltningsråd (år 2022-2024)

Sheila Sundblom

Ordförande

Jan Blomqvist

Vice ordförande

Jessica Lundqvist
Olle Strömberg
Christoffer Sundblom
Titti Sundblom

Styrelse (år 2022-2024)

Tove Waller
Dan Nordman, styrelseledamot i Julius Sundbloms minnestiftelse
Dan Nordman
Johan Ehn, styrelseledamot i Julius Sundbloms minnestiftelse
Johan Ehn
Ulrica Lindström
Jenny Scott

Ständig sekreterare på förvaltningsrådets och styrelsens möten.